viernes, 6 de octubre de 2017

RAMAS TERRENALES Y TRONCOS ESCONDIDOS

Rama
Animal
Elemento
Troncos Escondidos
Zi – Rata
Agua Yang
Gui
Chou – Buey
Tierra Yin
Xin – Ji - Gui
Yin – Tigre
Madera Yang
Wu – Jia – Bing
Mao – conejo
Madera Yin
Yi
Chen – Dragón
Tierra Yang
Gui – Wu – Yi
Si – Serpiente
Fuego Yin
Geng – Bing – Wu
Wu – Caballo
Fuego Yang
Ding – Ji
Wei – Cabra
Tierra Yin
Yi – Ji – Ding
Shen – Mono
Metal Yang
Wu – Geng – Ren
You – Gallo
Metal Yin
Xin
Xu – Perro
Tierra Yang
Ding – Wu – Xin
Hai – Cerdo
Agua Yin
Ren - Jia

Visitantes

Archivo del Blog